הסמכה בינלאומית | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הסמכה בינלאומית

עמותת מדריכי הטיפוס הישראליים (ע"ר) נרשמה בימים אלה ב-IFMGA כהתאגדות הישראלית הרשמית של מדריכי טיפוס.

International Federation of Mountain Guides Associations- IFMGA היא התאחדות הארגונים של מדריכי הטיפוס בארצות שונות סביב העולם, ונחשבת לסטנדרט הבינלאומי המוביל של מדריכי הרים בעולם.

מדריכי טיפוס ישראליים המחזיקים בהסמכה מתאימה (יפורט בהמשך) ועומדים בדרישות המינימום מוזמנים להגיש את מעמדותם לקבלת תעודת מדריך הרים גבוהים (High Mountain Guide) בינלאומית על פי הסטנדרט של IFMGA. המשתתפים יידרשו להצטרף כחברים בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים.

על פי תכנית העבודה שגובשה מול אנשי ה-IFMGA בנוסף לקורס מדריכי הטיפוס ולנסיון הנדרש, יש להשלים מגוון רחב של נושאים שיועברו בהשתלמויות מתאימות בארץ ובחו"ל. מדובר בימי השתלמויות עיוניות, ימי השתלמויות מעשיות והדרכה מתאימה בהרים שיתפרסו על פני שנתיים-שלוש. בחלק מן ההשתלמויות יהיו נוכחים מדריכים נציגים של פדרציה ממדינה החברה ב-IFMGA כביקורת על הקורס המועבר.

ההשתלמויות העיוניות יועברו ברובן בארץ. ההשתלמויות המעשיות יועברו באירופה בשני מחזורים של 20 יום כ"א, אחד בקיץ ואחד בחורף. את ההשתלמויות יעבירו מדריכים שלנו, שהתנדבו ללמוד נושא מסויים לעומק וירצו עליו בפני האחרים.

התכנית תפורסם מראש, המשתתפים יידרשו להשתתף בכל ההשתלמויות.

למי מיועדת התכנית?

תכנית ההסמכה מיועדת לכל מדריך טיפוס בעל נסיון אקסטנסיבי בהרים שיעמוד בתנאים הבאים:

הסמכה של מדריך טיפוס המוכרת על ידי מנהל הספורט (ווינגייט, או תעודה מקבילה).

חברות בעמותת מדריכי הטיפוס הישראליים. בקשת החברות כוללת הגשת טופס מועמדות הכולל פרטים אישיים, קורות חיים ורשימה של מסלולים אלפיניים, על פי האורך והדירוג הנדרשים בטופס. את הטופס ניתן למלא במחשב או ביד ולשלוח אלינו.

חברות במועדון האלפיני הישראלי.

השתתפות בכל ימי הלימוד בתכנית.

עמידה במבחנים בכל נושאי הלימוד.

נושאי הלימוד

עיוני

היסטוריה של הטיפוס בעולם, באיזור, בארץ.

אסטרטגיות בטיפוס מסלולים ארוכים והרים גבוהים.

אימון להרים גבוהים - אימון צולב, תכנית אימונים, תזונה.

רפואה בהרים: התייבשות, עוורון שלגים, היפותרמיה, כוויות קור, כוויות שמש. מניעה וטיפול פיזי ותרופתי, תרופות והשפעותיהן.

מפולות שלגים: היווצרות, וסכנות.

סוגי שלג ותנאים שונים.

ציוד טיפוס: גרזנים, קרמפונים, נעליים, מעיל חיצוני, ביגוד תרמי, גייטרים.

ציוד סקי: סקי, נעליים, ביינדינגס, שיטות.

ארגון משלחות: לוגיסטיקה, הדרכה.

גיאולוגיה.

מטאורולוגיה: כללי, במזרח התיכון, בהרים, שימוש בכלים.

מעשי

בחרמון:

שלג רטוב וכבד.

מחסות.

הישרדות בשלג.

ניווט, ניווט בלילה.

מדרונות קפואים (עד 60°).

סקי בסיסי: שיטות וציוד.

חיפוש בשלג (לאחר מפולת).

בארץ:

הישרדות במדבר.

ניווט.

בירדן או בסיני:

ניווט בהרים.

מציאת מסלול.

מסלולים בדואיים (scrambling).

קיץ (בחו"ל):

תנאי טיפוס.

ניווט בהרים.

חציית קרחון (glacier travel).

הובלת קבוצה.

סוגי איבטוח.

מסלולי קו רכס.

מסלולים מעורבים.

מסלולי סלע בגובה.

עגינות לקרח.

עגינות לשלג.

עגינות מאולתרות.

מפולות סלעים.