תו תקן למדריכים וחברות העוסקים בטיפוס וגלישה | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

תו תקן למדריכים וחברות העוסקים בטיפוס וגלישה

בדף זה מוצגת המשמעות של תו התקן למדריכים וחברות העוסקים בפעילויות טיפוס וגלישה (סנפלינג). כלומר, מה מייחד את אלה המחזיקים בתו תקן כזה מאלה שאינם עומדים בו. 

בפעילויות כאלה קיים סיכון אינהרנטי הנובע מאופי הפעילות. ניתן למזער את הסיכון על ידי שימוש באנשי מקצוע (קרי - מדריכים מוסמכים) טובים, וללא התפשרות ועיגול פינות בנושאי בטיחות. התקן בא לעזור ללקוחות לבחור במדריכים ובחברות הפועלים כך, ולוותר על שירותיהם של אחרים, שאינם פועלים כך.

ניתן לעיין גם ברשימת ההמלצות הכלליות שאספנו עבור לקוחות.

איך יודעים מי עומד בתקן?

דרך פשוטה לבדוק אם המדריך או החברה עומדים בתקן היא לברר אם מסמכי החברה נושאים את הלוגו של עמותת מדריכי הטיפוס הישראלים. רק מדריכים וחברות הפועלים על פי תו התקן רשאים להציג את לוגו העמותה במסמכיהם הרשמיים ו/או את הכיתוב: "חבר בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים". כל אחד מהם מהווה הוכחה לכך שהם רשומים כחברים בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים ולפיכך עומדים בתקן.

דרך שניה היא לחפש את שם המדריך או שם החברה ברשימת מדריכי הטיפוס, מדריכי הגלישה או החברות באתר שלנו. בכל מקרה בו מתקשרים עם חברה לפעילות כלשהי, יש לבדוק קודם כל אם היא נמצאת ברשימת החברות ואין להסתפק בכך שהמדריך (הבעלים) נמצא ברשימת המדריכים.

שימו לב (1), רשימת המדריכים והחברות עשויה להשתנות. במידה ויתברר לנו שחבר אינו עומד בדרישות התקן, שמו יוסר מן הרשימה. אנו ממליצים לבדוק את הרשימה מדי פעם.

שימו לב (2), רשימת המדריכים אינה באה במקום רשימת החברות. יכול להיות מדריך שהוא בעל חברה. חבר עמותה (מדריך) שעומד בתקן בעצמו אינו מעיד על כך שחברה שברשותו עומדת בתקן.

נתקלתם בחברה המציגה את הלוגו ו/או הכיתוב כאמור ואינה מופיעה באתר?

אנא, צרו איתנו קשר והודיעו לנו.

מי עומד בתקן?

מדריכים

עמותת מדריכי הטיפוס הישראלים היא ארגון שבו חברים מדריכי טיפוס וגלישה מוסמכים בלבד. עצם החברות בעמותה מהווה אישור לכך כי:

 המדריך הוא מוסמך ופעיל (לפחות בשנה האחרונה).

• הוא מדריך רק על פי הסמכתו.

 הוא מכיר את הוראות הבטיחות.

• הוא התחייב לעבוד על פי הוראות הבטיחות.

 הוא התחייב להשתמש רק בציוד תקני ותקין.

 הוא התחייב לספק ציוד מספיק לחניכים (על פי אופי הפעילות).

חברות

חברות העוסקות בטיפוס וגלישה (סנפלינג), הרשומות כחברות בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים, התחייבו כי הן:

1. מחזיקות בתיק נוהלי עבודה והוראות בטיחות.

2. מתנהלות על פי נוהלי העבודה והוראות הבטיחות המפורטות בתיק זה.

3. מחזיקות בפוליסת ביטוח תקפה.

   בהוראות הבטיחות ובנהלי העבודה מוגדר (בין השאר) כי:

   • הפעילויות יודרכו על ידי מדריכים מוסמכים בלבד.

   • הסמכתם של המדריכים תתאים לסוג הפעילות.

   • כל המדריכים יכירו את הוראות הבטיחות וינהגו על פיהן.

   • בפעילויות ייעשה שימוש רק בציוד תקני ותקין.

   • מספר המדריכים יתאים לאופי הפעילות ולמספר המשתתפים בפעילות.

   •  המדריכים חותמים על טופס מתאים ומאשרים שקראו והבינו את הכתוב בתיק.

הוראות בטיחות הוראות בטיחות ראשוניות מצויות:

1. כאן (של חוזר מנכ"ל משרד החינוך).

2. כאן (הוראות בטיחות כלליות לעבודת חבל, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגייט).

3. כאן (הוראות בטיחות לקירות טיפוס, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגיט).


חברה עשויה לאמץ הוראות אלה כלשונן, או להשתמש בהן כבסיס ולהוסיף עליהן כדי להתאים אותן לצרכיה. ניתן גם להוסיף הוראות בטיחות חדשות המתאימות יותר לאופי העבודה של החברה ולהשתמש בהוראות הראשוניות כאוסף קוים מנחים ובלבד שההוראות הפנימיות מכילות את דרישות המינימום שפורטו לעיל.

ניתן תמיד ליצור איתנו קשר לשאלות נוספות.