הצטרפות להתארגנות מדריכי הטיפוס והגלישה - חברות | התאגדות מדריכי הטיפוס והגלישה הישראלים | IMGA

הצטרפות להתארגנות מדריכי הטיפוס והגלישה - חברות

חברות גלישה, סנפלינג וטיפוס יכולות להצטרף כחברוֹת בעמותת מדריכי הטיפוס הישראלים. בהצטרפות הן מצהירות ומודיעות לקהל הלקוחות שלהן כי הן מחוייבות לעבוד על פי סטנדרטים גבוהים של הכשרה, הדרכה ובטיחות. חברות כאלה תוכלנה להציג את לוגו העמותה שמשמש כתו תקן לעניינים אלה.

על חברה המעוניינת בכך:

1. לשלם את דמי החברות (לשנה קלנדרית - כפי שייקבעו מעת לעת).

2. להכין תיק הוראות בטיחות (פנימי) ונוהלי עבודה של החברה ולעבוד על פיהן. בהוראות הבטיחות ובנוהלי העבודה צריכים להיות כלולים (בין השאר) הפרטים הבאים:

   • הפעילויות יודרכו על ידי מדריכים מוסמכים בלבד.

   • הסמכתם של המדריכים תתאים לסוג הפעילות.

   • כל המדריכים יכירו את הוראות הבטיחות וינהגו על פיהן.

   • כל המדריכים יעמדו בדרישות תו התקן.

   • בפעילויות ייעשה שימוש רק בציוד תקני ותקין.

   • מספר המדריכים יתאים לאופי הפעילות ולמספר המשתתפים בפעילות.

   • טופס החתמה של המדריכים שקראו והבינו את הכתוב בתיק.

3. לשלוח אלינו בקשה להצטרפות (באימייל). על הבקשה לכלול:

   •  טופס פרטים.

   • עותק של תיק הוראות הבטיחות ונוהלי העבודה של החברה.


4. להחזיק פוליסת ביטוח תקפה, המכסה תביעות צד ג׳ ואחריות מקצועית לכל הפעילויות שהחברה מקיימת.

5. לשלוח אלינו צילום של עמוד הבית או לוגו של החברה כדי שנוכל להציג אותה ברשימה שבאתר (אם אתם רוצים).

6. לשלוח אלינו את כתובת אתר האינטרנט של החברה כדי שנוכל להפנות לשם את מי שמתעניין (אם אתם רוצים).


על כל מדריך בחברה להכיר את הוראות הבטיחות. הוראות בטיחות ראשוניות מצויות:

1. כאן (של חוזר מנכ"ל משרד החינוך).

2. כאן (הוראות בטיחות כלליות לעבודת חבל, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגייט).

3. כאן (הוראות בטיחות לקירות טיפוס, של הועדה המקצועית לטיפוס וגלישה במכון ווינגיט).


ניתן לאמץ הוראות אלה כלשונן, או להשתמש בהן כבסיס ולהוסיף עליהן כדי להתאים אותן לצרכיכם. ניתן להוסיף הוראות בטיחות חדשות המתאימות יותר לאופי העבודה שלכם ולהשתמש בהוראות הראשוניות כאוסף קוים מנחים בלבד.


אם יש לכם שאלות או שאתם זקוקים לייעוץ בדבר שינויים שדרושים להוראות הבטיחות שלכם או להוראות הבטיחות בכלל, צרו איתנו קשר ונשמח לעזור.